Gooise Kunstkring

De Gooise Kunstkring is een bruisend netwerk van vele verschillende beroepsgroepen en professionals in de kunstensector. Door de diversiteit aan creatieve ondernemers is er ruimte voor cross-over projecten en activiteiten. Speerpunten zijn samenwerking, vernieuwing, co-creatie, talent-ontwikkeling, cultuurparticipatie en het cultureel ondernemerschap. De organisatie heeft zich vanaf 2005 ontwikkeld ( met bijna 100 leden ) tot een krachtig platform voor eigentijdse kunst en een stimulans voor het cultureel ondernemerschap.

Societeit en excursies

Samenwerking en projecten