Gooise Kunstkring

De Gooise Kunstkring is een bruisend netwerk van vele verschillende beroepsgroepen en professionals in de kunstensector. Door de diversiteit aan creatieve ondernemers is er ruimte voor cross-over projecten en activiteiten. Speerpunten zijn samenwerking, vernieuwing, co-creatie, talent-ontwikkeling, cultuurparticipatie en het cultureel ondernemerschap. De organisatie heeft zich vanaf 2005 ontwikkeld (met bijna 100 leden) tot een krachtig platform voor eigentijdse kunst en een stimulans voor het cultureel ondernemerschap. in 2015 bestaat de Gooise Kunstkring 10 jaar! 

Societeit en excursies

Samenwerking en projecten